TUYỂN SINH

MỞ LỚP LÝ A-LEVEL CAMBRIDGE ĐỂ THI AS ĐỢT THÁNG 5/2023

Chương trình dự bị đại học A-level của Cambridge gồm 2 năm, gọi là AS (năm 1) và A2 (năm 2). Chứng chỉ A-level được chấp nhận rộng rãi vào các trường ĐH trên thế giới. Ngay cả các trường … read more

BÀI VIẾT

Kinh nghiệm làm bài thi Cambridge

Trong quá trình dạy học, tôi có ghi chép lại những kinh nghiệm để giúp học sinh ôn và làm bài thi Cambridge tốt hơn, biên tập và đăng lại ở FB này https://www.facebook.com/groups/mathscience   read more

TÀI LIỆU

Kinh nghiệm làm bài thi Cambridge

Trong quá trình dạy học, tôi có ghi chép lại những kinh nghiệm để giúp học sinh ôn và làm bài thi Cambridge tốt hơn, biên tập và đăng lại ở FB này https://www.facebook.com/groups/mathscience   read more